Er is en nieuwe WON website. U hebt deze pagina waarschijnlijk bereikt door gebruik te maken van een bookmark of door een link van een andere website te volgen. Indien u hier gekomen bent door een bookmark te volgen, pas dan alstublieft het adres in uw bookmark aan. Mocht u hier gekomen zijn door een link vanuit een andere website te volgen, informeer dan alstublieft de webbeheerder van die website.

De locatie van deze pagina in de nieuwe website is http://www.won-nl.org/content/open/en/patinf.
De originele pagina is nog steds beschikbaar via patinf_old.shtml, maar wordt niet meer bijgehouden.