WON lidmaatschap

Voordat u zich aanmeldt bij WON is het belangrijk om eerst de statuten, het huishoudelijk reglement en onderstaande contributieregeling te lezen.

Contributieregeling

Per jaarOpmerking(en)
Contributievoor het bedrijf€ 100-a)
+ vertegenwoordigers 1-3€ 50,-ieder
+ vertegenwoordigers 4-...€ 10,-ieder
Gereduceerde contributie€ -,-b), c)
Gepensioneerde leden, etc€ -,-d)

Opmerkingen

a) In de contributie is inbegrepen bezoek aan de ALV. Niet geregistreerde vertegenwoordigers kunnen zich niet aanmelden voor de ALV, tenzij op uitnodiging als spreker.

b) Indien het lidmaatschap ingaat na 31 oktober van het lopende jaar en er geen ALV meer gehouden zal worden na ingang van het lidmaatschap, is eerst per 1 januari daaropvolgend contributie verschuldigd.

c) Op met redenen omkleed verzoek, aan het bestuur te richten. *)

d) Op verzoek, aan het bestuur te richten zodra de nieuwe situatie optreedt (pensionering of ontslag uit functie zonder dat het verrichten van octrooi-informatie-onderzoek zelfstandig beroepsmatig wordt voortgezet).

*) Volgens art. 6.7 van het huishoudelijk reglement.

Aanmelden

Om uw aanmelding te kunnen verwerken hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

Bedrijfsgegevens

Factuurgegevens (alleen indien afwijkend van postadres)

Eerste vertegenwoordiger

Tweede vertegenwoordiger (optioneel)

Stuur deze gegevens naar: secr@won-nl.org