Document Codes

De document kind codes zijn een belangrijke indicatie voor het type document waarmee men te maken heeft. Hoewel er enige standaardisatie is ontstaan in de kindcodes zijn de gebruikte codes en zeker de historische niet uniform.
De databank aanbieders nemen niet alle typen documenten op in hun databanken en soms benoemen zij een document met een andere kindcode in de databank dan op het voorblad van de publicatie staat.
Hieronder een lijst met pagina's die informatie verschaffen over kindcodes op documenten en in databanken.

Document code overzichten bij data aanbieders.

Document code overzichten bij autoriteiten