Wat doet WON

WON verenigt de octrooi-informatiespecialisten van bedrijven en instellingen. Zij zijn er verantwoordelijk voor dat octrooi-informatie in hun organisaties op een adequate manier beschikbaar is en gebruikt wordt.

WON tracht haar doelstellingen te bereiken door:

Voor het bereiken van deze doelstellingen organiseert WON:

Meer over WON

Klik geschiedenis aan als u meer over het ontstaan van de WON wilt weten.