Werkgemeenschap Octrooiinformatie Nederland

De Werkgemeenschap Octrooiinformatie Nederland (WON) is in 1977 opgericht met als doel kennis over octrooi-informatie te verspreiden en daarnaast te bevorderen dat de in octrooien neergelegde technisch-wetenschappelijke informatie optimaal toegankelijk en beschikbaar is.

De WON verenigt de octrooi-informatiespecialisten van bedrijven en instellingen. Zij zijn er verantwoordelijk voor dat octrooi-informatie in hun organisaties op een adequate manier beschikbaar is en gebruikt wordt.


Mededeling:

Op 2 maart jongstleden is Susan Helliwell overleden. Susan Helliwell was de huidige voorzitter van CEPIUG.
Susan had hart voor het octrooiinformatievak en was al jaren een van de leidende deelnemers in het certificeringsproject. In overleggen was Susan een kritische deelnemer, buiten het werk werd ze gekenmerkt door een aanstekelijke levensvreugde en een gezond gevoel voor humor. Susan was een prettig mens, zowel in als buiten het werk.

WON wenst Susan's naasten veel sterkte met het verwerken van dit verlies.


For information or membership application:

Secretariaat WON
attn:Fabienne Persijn
T:+32 (0)474 842 380
E:secretariaat@won-nl.org