Werkgemeenschap Octrooiinformatie Nederland

De Werkgemeenschap Octrooiinformatie Nederland (WON) is in 1977 opgericht met als doel kennis over octrooi-informatie te verspreiden en daarnaast te bevorderen dat de in octrooien neergelegde technisch-wetenschappelijke informatie optimaal toegankelijk en beschikbaar is.

De WON verenigt de octrooi-informatiespecialisten van bedrijven en instellingen. Zij zijn er verantwoordelijk voor dat octrooi-informatie in hun organisaties op een adequate manier beschikbaar is en gebruikt wordt.


For information or membership application:

Secretariaat WON
p/a DSM Gist B.V.
Postpunt 600-0240
P.O. Box 1
2600 MA Delft
The Netherlands
T:+31 (0)15 2793051
F:+31 (0)15 2793957
E:secretariaat@won-nl.org